La cadena Vincci Hoteles ha augmentat un any més el reciclatge de residus en un 40%, fidel al seu objectiu de tenir cura del medi ambient.  Aquesta iniciativa, juntament amb altres posades en marxa per la companyia, mostren la clara aposta de la cadena hotelera per l’economia circular, el principal objectiu de la qual és que el valor dels productes, els materials i els recursos es mantinguin en l’economia durant el major temps possible, i que es redueixi al mínim la generació de residus.

Per aquest motiu, la cadena marca una sèrie d’objectiu cada any en aquesta matèria; i tant el 2017 com el 2018, es es va fixar com a meta superar el 40% dels residus reciclats sobre el total de residus generats, objectiu que ha aconseguit en la majoria dels seus establiments tots dos anys.

Des del 2001 quan es va crear la cadena Vincci Hotels, la cadena ha iniciat diferents vies d’actuació incloses en el seu Pla Director de Responsabilitat Social Corporativa.  Entre aquestes accions, es troba el reciclatge de residus, com per exemple el paper i el cartó, el vidre, les piles, els envasos i material orgànic. En els últims anys s’ha començat amb altres elements com l’oli, grasses, lluminàries (leds, sota consum i fluorescents), tòners o medicaments.