Els Hotels de Barcelona, conscients de la seva importància en l’engranatge econòmic i social de la ciutat,  participen de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure en la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania així com, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

En aquest blog, el Gremi d’Hotels de Barcelona, volem fer extensives a tothom, les iniciatives  beneficioses per lentorn ciutadà i l’ecosistema turístic, que duen a terme el nostres associats i la nostra entitat.

#HotelsCompromesos – Un any d’ RSC al Gremi d’Hotels de Barcelona

El Gremi d’Hotels de Barcelona, amb la voluntat de donar suport i comprometre’s amb el seu entorn, desenvolupa programes propis o en col·laboració amb altres entitats socials de la ciutat, que giren principalment entorn la salut, els col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió social i del medi ambient. En aquest sentit, en aquest post us resumim les accions relacionades en matèria d’RSC que hem dut a terme durant el 2016.

Aquest és el balanç 2017 l’any internacional del turisme sostenible

L’Hotel Catalonia La Pedrera va acollir el passat 1 de desembre 2017 La IV Jornada Anual de Turisme Sostenible & RSC organitzat pel Gremi d’hotels de Barcelona i SegundoMundo RSCC. Una trobada del sector, per fer balanç i debatre sobre el paper i l’aportació del sector hoteler de Barcelona al Turisme Sostenible: lliçons apreses, pràctiques desenvolupades i inspiració per al futur.Al gener 2017, l’OMT i el Pacte Mundial de Nacions Unides, es van basar en els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS, 2015-2030) per determinar els reptes globals que havien de marcar la transformació del model turístic global i que marcaven l’inici d’aquest any definit com a any Internacional del Turisme Sostenible pel  desenvolupament