#HOTELSCOMPROMESOS

Els hotels de Barcelona, conscients de la seva importància en l’engranatge econòmic i social de la ciutat, participen de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure en la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania així com, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

En aquest sentit, el Gremi d’Hotels de Barcelona aposta pel foment de l’impacte de les polítiques de Responsabilitat Social Corporativa del sector hoteler en benefici del seu entorn més proper, bé mitjançant aquelles inherents als establiments i cadenes hoteleres establertes a la ciutat, bé disposant tots els recursos oportuns per facilitar i propiciar el desenvolupament d’aquestes, generant el context i les sinèrgies oportunes amb les entitats i associacions pertinents de la ciutat.

Des del blog RSC del Gremi d’Hotels de Barcelona, volem fer extensives a tothom, les iniciatives  beneficioses per lentorn ciutadà i l’ecosistema turístic, que duen a terme el nostres associats i la nostra entitat.

NOTÍCIES DESTACADES