Els Hotels de Barcelona, conscients de la seva importància en l’engranatge econòmic i social de la ciutat,  participen de forma pro activa en tot allò que succeeix al seu entorn, amb especial incidència en aquells temes que tenen a veure en la millora de la coexistència entre l’activitat turística i la ciutadania així com, en la millora de la qualitat de vida dels seus ciutadans en aspectes com la seguretat, la sostenibilitat i la responsabilitat social.

En aquest blog, el Gremi d’Hotels de Barcelona, volem fer extensives a tothom, les iniciatives  beneficioses per lentorn ciutadà i l’ecosistema turístic, que duen a terme el nostres associats i la nostra entitat.

Estudi de casos d’excel·lència en RSE a l’hoteleria de Barcelona

Aquest és un estudi molt important, ja que ha permès entreveure el gran compromís del sector amb el seu entorn, així com per generar un model turístic responsable i sostenible, que fomenti l’encaix i la convivència entre turisme i ciutadans, propiciant el retorn social del sector hoteler a la ciutat.

#HotelsCompromesos – Un any d’ RSC al Gremi d’Hotels de Barcelona

El Gremi d’Hotels de Barcelona, amb la voluntat de donar suport i comprometre’s amb el seu entorn, desenvolupa programes propis o en col·laboració amb altres entitats socials de la ciutat, que giren principalment entorn la salut, els col·lectius més vulnerables o en risc d’exclusió social i del medi ambient. En aquest sentit, en aquest post us resumim les accions relacionades en matèria d’RSC que hem dut a terme durant el 2016.