biosphere

Gestionar els recursos turístics d’acord amb criteris de qualitat i sostenibilitat és una opció irrenunciable per garantir que l’oferta turística de la ciutat estigui d’acord amb les demandes dels visitants i es compleixin les expectatives que aquests en tenen.

Barcelona, molt conscient d’això, desenvolupa diversos projectes per aconseguir i mantenir aquest repte tan necessari i, gràcies als quals, ha esdevingut la primera destinació del món en rebre la certificació Biosphere World Class Destination, que reconeix la gestió turística responsable i sostenible.

Així mateix,  en el marc d’aquesta definició internacional  i de Barcelona Sustainable Tourism, Turisme de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona, fomenten la Certificació Biosphere Hotels, amb col·laboració del Gremi d’Hotels de Barcelona, Insituto de Turismo Responsable (entitat certificadora de Biosphere Responsible Tourism) i Lavola Sostenibilitat.

A dia d’avui, els Hotels de Barcelona amb aquesta certificació són:
– Andante Hotel
– Meliá Barcelona Sarrià
– Meliá Barcelona Sky
– Pulitzer Barcelona
– The Level at Meliá Barcelona Sky

barcelona_a_lo_drive_7931_630x

Què és la Certificació Biosphere Hotels?
Amb l’objectiu de dissenyar models de turisme sostenible que propiciïn i generin “productes” i “destinacions sostenibles”, va desenvolupar-se el Sistema de Turisme Responsable, que estableix una sèrie de pautes i requisits que orienten els establiments turístics, destinacions i elements de la indústria turística en general cap a la sostenibilitat, considerant els factors ambientals, socials, culturals i econòmics sobre els que tenen o es pot esperar que tinguin influència.

La Certificació Biosphere ha esdevingut el reconeixement més important pels establiments d’allotjament turístic que compleixen amb els requisits del STR, així com el full de ruta per emprendre accions que millorin l’oferta del territori en qüestió i l’experiència del visitant en el mateix.

Quins són els requisits per obtenir aquesta certificació?
Els requisits exigits pels estàndards Biosphere s’agrupen fonamentalment en les següents àrees:
– La conservació del patrimoni natural, cultural i paisatgístic.
– El desenvolupament econòmic i social de la comunitat local.
– La contribució de l’establiment a la qualitat de vida dels empleats.
– La conservació del medi ambient.
– La satisfacció dels clients pel que fa a la seva involucració en el sistema i pel que fa a la qualitat del servei.

…I el procés a seguir?
1. Diagnòstic Inicial: Elaboració d’una enquesta diagnòstic per avaluar el grau de compliment en relació als requisits continguts en l’estàndard Biosphere aplicable.
2. Implantació dels Requisits: En base els resultats obtinguts, caldrà assumir el compromís amb la redacció d’una política de sostenibilitat i fer un Pla d’Acció per la sostenibilitat que avali el compromís de l’hotel de millorar contínuament.
3. Auditoria Interna i externa: Un cop l’establiment hagi adoptat els requisits mínims, es recomana fer una auditoria interna, per garantir l’èxit de la posterior i sí obligatòria, auditoria externa.
4. Avaluació del Comitè Tècnic: Aquest Organisme serà l’encarregat de determinar, en base als èxits obtinguts, si el vostre hotel és mereixedor de rebre la certificació o si, per contra, necessita resoldre una sèrie de NC abans de rebre-la.

Voleu més informació?
Poseu-vos en contacte amb nosaltres i us en donarem tots els detalls:
T. 933 016 240
@. ghb@barcelonahotels.es