Comparteix

13/10/2023

El Gremi d’Hotels de Barcelona ha renovat el seu conveni de col·laboració amb la Fundació Privada Trinijove i A&R Inversiones y Medioambiente.

Aquest conveni té com a objectiu el foment d’actuacions que contribueixin a la millora ambiental, mitjançant la disponibilitat d’un sistema integral de recollida de residus per als establiments hotelers.

També té implícit un important component social, al propiciar la creació de llocs de feina per a persones en risc d’exclusió social.

Així mateix, el servei contemplat en aquest conveni permet el compliment en matèria de recollida de residus i, específicament, en el sistema integral de recollida selectiva segons la normativa específica en aquesta matèria i, dona cobertura als principis de responsabilitat social corporativa així com, a la llei d’integració social del minusvàlid (LISMI).

#HotelsCompromesos