Comparteix

L’Hotel Front Marítim contribueix activament a la conservació del medi ambient promovent actuacions de diferents tipus, com per exemple, a favor del reciclatge, de l’ús racional dels recursos naturals i de l’optimització energètica.

Per poder dur a terme les seves accions, segueix una sèrie de valors sostenibles:

  • Valors socials: L’hotel col·labora en programes de desenvolupament social i segueix protocols d’actuació i acords amb empreses socialment compromeses.
  • Valors mediambientals: En els darrers anys, l’hotel ha començat a usar bombetes de baix consum, equips d’alt rendiment energètic, detectors de presència per a il·luminació de zones de pas i cisternes de doble descàrrega per a reduir el consum d’aigua. L’objectiu és garantir un consum adequat i crear una zona mediambientalment responsable.
  • Valors culturals: L’hotel pretén crear un programa cultural dinàmic, viu i itinerant pels diferents espais/empreses del projecte.
  • Integració social, laboral i cultural de col·lectius en risc d’exclusió
    Col·laboren amb projectes socials com, Femarec, nascut l’any 1991 amb l’objectiu de construir una societat més justa, solidària i respectuosa amb la diversitat, buscant fórmules de lluita contra l’exclusió, eficaces i sostenibles, que permetin aportar noves propostes d’integració social, laboral i cultural a favor d’aquelles persones que es troben en situació de marginació o en un alt risc d’estar-lo, per a assegurar una atenció sistematitzada i de qualitat.

D’altra banda, l’hotel també és integrant de Barcelona Fòrum District; una associació sense ànim de lucre, que va néixer l’any 2011 amb l’objectiu de reunir aquelles empreses, institucions i associacions situades en la nova àrea de negocis de la zona Fòrum de Barcelona, que desenvolupen les seves respectives activitats compartint valors comuns, en l’àmbit de la responsabilitat social, el compromís mediambiental i el desenvolupament cultural.

Descobreix més novetats sobre l’Hotel Front Marítim a la seva web.