Des del 2015, l’hotel Pulitzer Barcelona té la certificació en turisme responsable Biosphere Responsible Tourism, que atorga l’organització independent ITR (Institut de Turisme Responsable).

Aquesta prestigiosa certificació reconeix aquelles empreses i institucions turístiques a escala internacional, que gestionen el turisme responsable i per tant, són exemples de sostenibilitat. A Barcelona, solament hi ha dos hotels que disposen d’aquesta certificació.

Ser un Hotel Biosphere implica que l’hotel Pulitzer assumeix els principis de:

  • Gestió sostenible.
  • Desenvolupament econòmic i social.
  • Conservació i millora del patrimoni cultural.
  • Conservació ambiental.
  • Qualitat i seguretat.
  • Implicació del visitant.

L’Institut de Turisme Responsable (ITR) manté un Conveni de Col·laboració amb la UNESCO i és membre de la World Tourism Organization (UNWTO) i del Global Sustainable Tourism Council (GSTC), recolzat per la Fundació de les Nacions Unides i la United Nations Environment Programme (UNEP).

El turisme sostenible és aquell que cobreix les necessitats actuals dels turistes i també la regió on es troba d’una forma sostenible.