Recollida, transport i tractament gratuït dels RAEE

El Gremi d’Hotels de Barcelona mantenim signat un acord de col·laboració amb l’empresa ECOTIC, fruit del qual els establiments associats poden gaudir gratuïtament de la recollida, transport i tractament mediambiental final dels següents aparells i materials:

– Grans electrodomèstics
– Petits electrodomèstics
– Bombetes
– Equips d’informàtica i telecomunicacions
– Aparells electrònics de consum
– Aparells d’enllumenat
– Eines elèctriques i electròniques (excepte les eines industrials fixes permanents, de gran envergadura i instal·lades per professionals)
– Joguines i equips esportius
– Instruments de vigilància i control

El nombre d’electrodomèstics recollits l’any 2014 és: 

ECOTIC

Com sabeu, el 13 d’agost de 2005 va entrar en vigor el Reial Decret 208/2005, de 25 de febrer, que té per objecte regular la recollida i el reciclatge dels aparells elèctrics i electrònics al final de la seva vida útil (RAEE). Per complir amb les obligacions que estableix el Reial Decret, un gran nombre d’empreses fabricants, importadors i distribuïdors d’aparells elèctrics i electrònics han unit esforços per protegir el medi ambient i impulsar el desenvolupament sostenible.

La Fundació ECOTIC
És una organització privada de naturalesa fundacional sense ànim de lucre. Constituïda el 7 de març de 2005, ECOTIC treballa en favor de la defensa del medi ambient i el desenvolupament sostenible a través de la sensibilització i formació de fabricants, distribuïdors i usuaris d’aparells elèctrics i electrònics, gestionant els RAEE de les seves empreses adherides, mitjançant seu Sistema Integrat de Gestió (SIG).

La missió del SIG d’ECOTIC és que els residus que generin els seus adherits, després de l’ús d’aquests aparells, no només siguin convenientment reciclats, sinó que a més ho siguin de la forma més eficaç i econòmicament raonable, per aconseguir que el sistema sigui sostenible ambiental i econòmicament, de manera que es garanteixi la seva perdurabilitat en el temps.

Hi esteu interessats?
Posa’t en contacte amb ECOTIC i et facilitaran tota la informació i detalls al respecte:
T.: 900 103 281 (gratuït)
@: soporte@ecotic.es