Comparteix

La cadena hotelera NH Hotel Group gestiona la seva activitat hotelera amb l’ambició de liderar el comportament responsable, creant valor compartit en l’àmbit econòmic, social i mediambiental. Per aconseguir-ho, ofereixen experiències úniques als seus clients i empleats perquè siguin actius en les comunitats on viuen i tinguin cura del medi ambient; la qual cosa els permet transmetre els principis ètics i de negoci responsable que guien la seva forma de treballar.

Per això, han basat la seva política de responsabilitat social en 4 pilars claus d’actuació:

  • Persones: NH Hotel Group considera que els empleats són col·laboradors essencials per complir amb els objectius del negoci. Per això, s’impulsa la creació d’ocupació de qualitat en un entorn que promogui la formació, el desenvolupament professional i la diversitat cultural i de nacionalitats, en igualtat de condicions i drets per tots ells. Per aquesta raó, la cadena està compromesa amb el respecte als drets humans.
  • Sostenibilitat: La sostenibilitat és un valor estratègic que actua com a palanca de valor transversal per a la construcció del Nou NH. La Companyia segueix apostant per la innovació per desenvolupar solucions eco-eficients.
  • Comunitat: L’objectiu fonamental de l’estratègia d’Acció Social de NH Hotel Group és contribuir al desenvolupament de les comunitats on opera mitjançant la col·laboració amb entitats socials i la implicació dels empleats voluntaris.
  • Ètica i Cadena  de subministrament Responsable: La companyia gestiona el seu negoci d’acord als valors corporatius, el seu marc ètic i de conducta, a més de garantir l’estricte compliment de la legalitat vigent a cada país. En temes específics, opera conforme a la llei, amb un procediment de revisió propi. En relació amb els governs locals, sempre actua amb independència de qualsevol poder polític, mantenint la transparència amb les diferents institucions públiques i administratives.

A més, d’entre aquestes activitats per millorar l’interès de la responsabilitat social, dels treballadors i hostes, NH Hotel Group realitza enquestes de satisfacció, reunions i trobades periòdiques tant amb empleats, clients com socis, per conèixer les opinions i inquietuds en matèria social.

Descobreix totes les novetats sobre responsabilitat social del NH Hotels Group a la seva pàgina web.