Comparteix

 

El grup Meliá Hotels Internacional presenta dins de la seva web el seu Decàleg de la Sostenibilitat. Un programa de responsabilitat social que és partícip en cadascuna de les seves accions arreu del món.

Decàleg de la sostenibilitat

  1. “Busquem la integració dels valors i principis associats al desenvolupament sostenible en els nostres processos de negoci i en la relació amb tots els grups d’interès.”
  2. “Volem estar prop dels nostres grups d’interès, escoltar-los, i conèixer-los millor; per això mantindrem cap a tots una actitud oberta i propera.”
  3. “Confiem en el treball en plataforma con tots els nostres grups d’interès i estem preparats per ser un actor sectorial proactiu, actuant des de la cooperació i el partenariat amb  els diferents actors socials en la cerca de solucions.”
  4. “Treballem en la búsqueda de l’equilibri entre les necessitats de les generacions actuals i les necessitats de les generacions futures, l’equilibri entre el desenvolupament econòmic, sociocultural i mediambiental i la preservació de les destinacions, i l’equilibri en la satisfacció de les demandes dels nostres diferents grups d’interès.”
  5. “Identifiquem l’impacte mediambiental de les nostres operacions sobre l’entorn natural, reduint el mateix i ajudant a preservar la diversitat biològica de les destinacions en els quals estem presents. Buscarem l’eficiència energètica i l’ús responsable dels recursos.”
  6. “Entenem que la nostra activitat en la societat ha de suposar una contribució a la reducció de les diferències socials, i a la disminució de la pobresa a través d’oportunitats de creixement econòmic mutu amb les comunitats locals.”
  7. “Som sensibles a les necessitats socials dels nostres treballadors i volem compartir el nostre compromís amb ells donant cabuda a les seves inquietuds de solidaritat.”
  8. “Estem compromesos en la conservació del patrimoni cultural tangible i intangible de les comunitats en què operem. Ens implicarem plenament en l’àmbit local, respectant i defensant com nostre el patrimoni.”
  9. “Busquem en tot moment la complicitat dels nostres clients en totes les nostres actuacions en matèria mediambiental, cultural i social, cuidant molt especialment la nostra influència sobre la infància.”
  10. “Esperem que els nostres proveïdors adoptin una política de millora contínua en relació a la integració de criteris de desenvolupament sostenible en el seu negoci, tals com la justícia social, la minimització del seu impacte ambiental i el desenvolupament econòmic de les destinacions.”

 

Descobreix la seva política de responsabilitat social.