Comparteix

Aquest 2018, Barcelona Forum District va oferir feina a 86 persones en risc d’exclusió social. Totes es van col·locar en alguna de les empreses integrants de l’agrupació, entre les quals hi ha diferents hotels.

Des del 2010, l’entitat ha ofert feinaa 484 persones, en situació econòmica i/o social vulnerable. BFD va néixer aquell any com a reacció a la crisi econòmica i és un ens que no té ànim de lucre. L’entitat fa una tasca d’intermediació laboral i social al Districte de Sant Martí de Barcelona en col·laboració amb el programa ‘Incorpora’ de La Caixa i amb entitats socials de l’entorn. També hi col·labora l’Ajuntament de Barcelona, a través del Districte de Sant Martí.

Les empreses que formen part de BFD acullen en pràctiques persones que fan cursos de formació ocupacional. Aquest any n’han estat 119 i, segons BFD, el 21% dels nous contractes que han fet durant l’any ha estat a candidats que havien fet aquestes pràctiques.

Com en d’altres anys, durant 2018 Barcelona Forum District ha realitzat activitats de concienciació i protecció del medi ambient, així com d’altres activitats relacionades amb la responsabilitat social corporativa. Des de l’entitat es promouen tot tipus d’accions sostenibles, des d’aquelles que tenen a veure amb l’àmbit social, mediambiental o cultural: inserció laboral, respecte al medi ambient, contractació de proveïdors del Tercer Sector o polítiques de compres responsables.

Per dur a terme totes les iniciatives de l’entitat, tant d’ocupació com de formació, resulta bàsic el treball en xarxa amb les diverses fundacions i associacions del territori més proper, així com amb els diversos equipaments del districte.